Alles Bescht!

Léif Scouten! Léif Elteren! Léif Frënn!

Déi Bartrenger Guiden a Scouten wënschen Iech alleguer, mee och Äerer Famill a Bekannten, ganz schéi Chrëschtdeeg an e gudde Rutsch an dat Neit Joer!

Och am Neie Joer hu mir erëm vill vir! De Programm fannt Dir ënnert „Agenda„. Mir wiere frou, wann Dir eis weider géift ënnerstëtzen! Merci am viraus!

schéi Chrëschtdeeg