Déi wichtegst Kniet

Kniet brauch een als Guide oder Scout, virun allem, fir Konstruktiounen. Am Ufank vun de meeschten Konstruktiounen brauch een en Trépied.

Déi 3 Holzstaangen ginn niewenteneen, am beschten op eng 4t, drop geluecht. Mat engem Brelageseel gëtt als éischt eng Aachterschleng ronderëm déi mëttelst Staang geluecht. Hei fënns du 2 Methoden:

Aacterschleng 1  Aachterschleng 2

Duerno maache mir de Brelage a riichten duerno op:

 

Hei ënnendrënner fënns du nach e puer Kniet, déi dës öfteren an de Guiden a Scouten gebraucht ginn:

Iwerhandknuet

Iwerhandknuet

Aachterschleng

Aachterknuet

Platte Knuet oder Kräizknuet

Fëscherknuet

Fëscherknuet

Palstek oder Bulin

Palstek oder Bulin

Schotstek

Schotstek

Duebelen Schotstek

Duebelen Schotstek