#ScoutenDoheem

Hei fënns du e puer Aktivitéiten, déi’s du als Guide oder Scout doheem kanns maachen!

Déi wichtegst Kniet
Morse Coden
Markasit géint Silex
Methode fir Feier ze man
Spiissercher
Kachen um oppene Feier
Wéi maachen ech e Pakalu?
Wéi maachen ech e Meekranz?
Wéi soll meng Uniform ausgesinn?
Wéi bitzen ech e Badge op meng Uniform?
Geschicht vun de
Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Guiden- a Scoutsgesetz
Robert Baden Powell
Lord of Gilwell

Op der Homepage vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten fënns du nach aneres zum Thema #ScoutenDoheem: www.lgs.lu