Mir sinn d’LGS a mir feieren 100 Joer !

Samschdes, den 18te Mee, hu mir op der Stater Kinnékswiss eis 100 Joer gefeiert! Dat feiert jidfereen nëmmen ee Mol! Scoutsaktivitéiten goufen de ganzen Dag ugebueden a vill Leit hu mat eis gefeiert.

Och Cheffen an d’Frënn vun de Bartrenger Guiden a Scouten hu mat gehollef! Jidferengem e grousse

M – E – R – C – I !

Kuck och de Clip fir eis 100 Joer op YouTube!