Ouschtereeër-Aktioun 2022

D‘Bartrenger Guiden a Scouten verkaafen och dëst Joer erëm Ouschtereeër. D‘Bestellung kennt dir bis den 2ten Abrëll iwer sms/whatsapp (661311705) oder iwwer http://www.lgsbartreng.lu/wordpress/ouschtereeer-aktioun-bgs/ maachen.
Ausgeliwwert ginn d‘Ouschtereeër den 14. Abrëll am Laaf vum Moien.
Mir soen Iech elo schonn Merci fir är Ënnerstëtzung!